Kommuneregisteret
KF Kommuneregister
Styrevervregisteret

LOGG INN
 
LoginID
Passord
 

VELKOMMEN TIL KOMMUNEREGISTERET OG STYREVERVREGISTERET

Kommuneregisteret skal være det sentrale registeret for kommunesektoren. Registeret inneholder grunndata om kommunene og fylkeskommunene, navn på administrative og politiske ledere, adresser, e-postadresser og telefonnummer.

Styrevervregisteret er opprettet av KS som et webbasert register der folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere informasjon om sine verv og økonomiske interesser.


Spørsmål om innlogging og passord rettes til KF Kundesenter på tlf. 24 13 28 50 eller per e-post registertjenester@kf.no

Versjon: 4.9.20 (2024-05-14 10:23:39 CEST)